chiller ราคา

เรื่องควรรู้ของระบบทำความเย็นภายในโรงงานอุตสาหกรรมเรื่องควรรู้ของระบบทำความเย็นภายในโรงงานอุตสาหกรรม

เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะเคยได้เห็นระบบความเย็นภายในอุตสาหกรรมมาบ้างแล้วนะครับว่ามีความแตกต่างอย่างมากจากบ้านเรือนของเราอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะมาพูดถึงเรื่องของความแตกต่าง ระหว่างเครื่องทำความเย็น หรือ เครื่องปรับอากาศของโรงงานอุตสาหกรรมกันนะครับ ว่าจะมีความแตกต่างหรือ เรื่องที่เราควรรู้ในเรื่องอะไรบ้าง เครื่องทำความเย็นของอุตสาหกรรมนั้นมีขนาดใหญ่ ในการทำความเย็นนั้น เครื่องทำความเย็นของอุตสาหกรรมนั้นจะมีขนาดที่ใหญ่กว่า เครื่องทำความเย็นของบ้านเรือนอย่างมากนะครับ ซึ่งมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อย่างมาก ดังนั้นในการติดตั้งจึงใช้เวลาพอสมควร และ ที่สำคัญนั้นไม่สามารถที่จะติดตั้งในพื้นที่ขนาดเล็กได้นะครับ ดังนั้นอย่างที่เห็นว่าการติดตั้งเครื่องทำความเย็นของอุตสาหกรรมนั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าอย่างมาก เครื่องทำความเย็นของอุตสาหกรรมนั้นจะมีวิธีการที่ไม่เหมือนกับเครื่องปรับอากาศแบบปกติ อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นะครับ ว่าในการทำความเย็นของเครื่องทำความเย็นในอุตสาหกรรมนั้นจะมีใช้ความร้อน และ {...}

READ MOREREAD MORE